Mübadele Taahhütnamesi - Bursa Selanik Göçmenleri
Headlines News :
Ana Sayfa » , , » Mübadele Taahhütnamesi

Mübadele Taahhütnamesi

Bursa Selanik Göçmenleri Tarih: 6 Aralık 2010 Pazartesi | 23:55Belgedeki Metnin Türkçesi:

Tikveş kazasının Kavadar Usta mahallesi ahâlîsinden olduğum halde Türkiye Hükümetine olan merbutiyet-i kalbiyem sevkiyle memleket-i asliyemden hicret kasdıyla kat’-ı alaka ederek efrâd-ı ailemden - nüfus ile birlikte 340 sene-i maliyesi zarfında Türkiye’ye hicret eylediğimizi ve tarih-i mezkûreden mukaddem Türkiye memâlikine gelerek sicillât-ı nüfusiyeye kayıt ve tescil olunmadığımızı Türkiye toprağına ayak bastığımız dakikadan itibaren zîr-i câh-ı saltanat-ı milliyeye iltica ederek katiyen ve fiilen tabiiyet-i Türkiye’yi kabul eyleyerek hiçbir veçhile tabiiyet-i ecnebiye iddiasında bulunmayacağımızı ve sefaret ve konsolatolarına müracaat etmeyeceğimizi ve bademâ dahi her gûna Türkiye Cumhuriyetinin kavânîn ve nizamâtına harfiyen itaatten ve saltanat-ı milliyeye sadakât-ı tammeden asla inhirâf etmeyeceğimizi ve her ne suretle olursa olsun tabiiyet-i ecnebiye iddiasında bulunmayacağımızı ve şayet böyle bir iddiada veya ecnebî sefaret ve konsolatolarınca kebîr ve sagîr herhangi birimizin himayesine kıyâm edilecek olursa memâlik-i Türkiye’den tard ve teb’idimize ve hakkımızda ıskat-ı tabiiyet muamelesinin hemen tatbikine ve razı olacağımızı telsîk ve tescilim hakkındaki istidânamemle merbutu olan mumzâ izâhât cedveli münderecâtı tamamen muvâfık-ı hakikat olup şayet münderecâtından kısmen veya külliyen hilâf-ı hakikat olduğu her ne zaman olursa olsun tebyîn ettiği takdirde lâzım gelen mesuliyeti kabul ve her gûna mücâzât-ı kanuniyeye müstahak olacağımızı ve makâmât-ı resmiyeye tervic-i maksat için beyânât-ı kâzibede bulunanlar hakkındaki mevâdd-ı kanuniyede musarrah en ağır ceza ile dahi tecziyeye razı olacağımızı ve hükümetten hakk-ı iskân ve sair bir gûna muâvenet talep etmeyeceğimizi mübeyyin işbu taahhüd senedimizle istidânâmemiz taraf-ı hükümetten vukû’ bulan talep üzerine ben ve efrâd-ı ailem imza ve tahtîm ederek Türkiye Cumhuriyeti hükümetine takdim ederiz.
Bu Makaleyi Paylaş :

0 yorum:

Bu yazımız hakkında

düşünce ve önerilerinizi lütfen bizimle paylaşın..!

"Muhacir diye küçümsenenler,
tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar,
yani 'düşmanla sonuna kadar dövüşenler'
çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler,
ve düşman karşısında kaçmak,
çekilmek nedir bilmeyenlerdir.

Muhacirler, kaybedilmiş ülkelerimizin
milli hatıralarıdır."

Mustafa Kemal Atatürk,
17 Ocak 1931

Translate

 
Support : Creating Website | Bursa Selanik Göçmenleri | ha_ay
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Bursa Selanik Göçmenleri - All Rights Reserved