İlk Türk Polis Okulu Selanik'te Açıldı - Bursa Selanik Göçmenleri
Headlines News :
Ana Sayfa » , , » İlk Türk Polis Okulu Selanik'te Açıldı

İlk Türk Polis Okulu Selanik'te Açıldı

Bursa Selanik Göçmenleri Tarih: 6 Aralık 2010 Pazartesi | 22:23


Türk polisinin, polisiye hizmetler konusunda eğitilmesi amacıyla açılan ilk Polis Okulu Selanik'te 1907 yılında açıldı. O zamanlar, toprak bakımından küçülmeye başlayan ve Avrupa kıtasındaki topraklarını büyük oranda kaybeden Osmanlı Devleti, Balkanları da kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı.

Dış düşmanların kışkırtması sonucu Bulgar, Ulah, Sırp ve Rum çeteleri devamlı olarak olaylar çıkartıyorlardı. Olayları bahane eden ve Osmanlı topraklarında gözü olan Avrupa devletleri, bölgede bulunan Hıristiyan ahalinin korumacılığını üstlenmek istediler. Bu maksatla Balkanlarda emniyet ve asayişin kendileri tarafından sağlanması hususunda ısrar etmeye başladılar.

Osmanlı Hükümeti, Avrupalıların "Asayiş ve güvenliği biz sağlayalım" isteğini kabul etmedi. Çok uzun ve tartışmalı geçen görüşmelerden sonra; Rumeli'de yapılması düşünülen çağdaş yapılanma hareketlerinin devletin ilgili birimlerince, asayiş ve güvenliğin de Osmanlı Zabıta kuvvetlerince sağlanması hususu kabul edildi. Ancak, asayiş ve güvenliği sağlayacak polis ve jandarmanın eğitilmesi hususunda ısrar eden Avrupa devletlerinin isteği doğrultusunda bir grup yabancı zabıtanın eğitim hareketine katılması ve nezaret etmesi de kabul edildi.

O zamanlar "Vilayatı Selase" olarak adlandırılan Makedonya bölgesindeki "Selanik, Manastır ve Üsküp illerini içine alan "Rumeli Vilayetleri Müfettişliği Umumiliği" kuruldu. Polislerin eğitim ve öğretimlerinin sağlanması amacıyla ikinci teşebbüs olarak Polis Okulu açılması gündeme getirildi. Burada açılan ilk polis okulu "Vilayatı Şahane Polis Mektebi" adıyla eğitim ve öğretime başladı. Takip eden yıllarda adı "Selanik Polis Mektebi" olarak değiştirildi. O yıllarda, zabıtanın ıslahı amacıyla görevlendirilen yabancı zabitler arasında bulunan Leon Bonzo Selanik Polis Okulunun ilk müdürü olarak atandı ve 20 Kanunuevvel 1907 tarihinde görevine başladı.

İlk olarak açılan bu Polis Okulu, Selanik Yalılar Askeri Hastanesinin yanında bulunan bir binada eğitim ve öğretime başladı. Avrupa devletlerinin isteği doğrultusunda o bölgede görev yapan her rütbeden polis amir ve memurları belli bir düzenle Polis Okuluna alınarak eğitilmeye başlandı.

1910 senesinde Rumeli Vilayat-ı Şahanesi Polis Mektebinde okutulan dersler: Polis Nizamnamesi ve Zabıta Görevleri, Ceza Kanunu, Ceza Yargılaması Usulü, İdare Hukuku ve Genel Kaideler, Resmi Yazışma, Adli Yazışma, Hukuk İlmine giriş, Hıfzıssihha ve İlk Yardım, Jimnastik ve Yanaşık Düzen Eğitimi.

Selanik Polis Okulunun 1907 yılında başlattığı eğitim ve öğretim faaliyeti Balkan Savaşı sonrası Selanik'in işgal edilmesi üzerine 27 Teşrinievvel 1912 yılında sona erdi.


Bu Makaleyi Paylaş :

0 yorum:

Bu yazımız hakkında

düşünce ve önerilerinizi lütfen bizimle paylaşın..!

"Muhacir diye küçümsenenler,
tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar,
yani 'düşmanla sonuna kadar dövüşenler'
çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler,
ve düşman karşısında kaçmak,
çekilmek nedir bilmeyenlerdir.

Muhacirler, kaybedilmiş ülkelerimizin
milli hatıralarıdır."

Mustafa Kemal Atatürk,
17 Ocak 1931

Translate

 
Support : Creating Website | Bursa Selanik Göçmenleri | ha_ay
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Bursa Selanik Göçmenleri - All Rights Reserved