Atatürk İslam Dünyası'nı Yardıma Çağırıyor - Bursa Selanik Göçmenleri
Headlines News :
Ana Sayfa » , , , » Atatürk İslam Dünyası'nı Yardıma Çağırıyor

Atatürk İslam Dünyası'nı Yardıma Çağırıyor

Bursa Selanik Göçmenleri Tarih: 7 Aralık 2010 Salı | 00:01


Mustafa Kemal Paşa'nın İslam Dünyasını Mübadele Göçmenleri İçin Yardıma Çağıran Beyannamesi:

Türk Milleti Allah'ın inayetine güvenerek, hayatını kurtarmaya; yaşamak hakkına malik olduğunu dünyaya göstermeye azmettiği gün, biliyorsunuz ki, bütün vesaitten mahrum, yalnız iman ve aşk-ı istiklal kuvvetine malikti...

Türkler; bu sayede istihsal ettikleri zaferle mücadelelerini tenviç ederlerken, alem-i islamın pek ulvi bir alaka ile mütehassis olduklarını şükranla görmüş ve bunu daima minnetle yadetmekte bulunmuştur.

İşte bu alakaya istinaden şimdi de din kardeşlerimizden yine kendi kardeşleri için şefkat ve merhamet riva ve tevassutta bulunuyorum.

Türk Milleti zafere kavuştu; fakat elyevm muazzam bir iş karşısındadır.

Yunan idaresi altındaki dindaşlarımızın mübadelesi ve Türk toprağında iskanları. Bu kardeşlerimiz bugün Yunan zulmü altında inliyor. Bütün gün muhtelif mahallerden gelen feryadnameler, her Müslüman kalbini refte getirecek, her Müslüman'ı ağlatacak derecede acıklıdır. Bunların bir an evvel kurtarılmaları arktık her şeyden evvel bir vecibe-i diniye olmuştur.

Bizler gibi birer yuva sahibi olan ve yekunu altıyüzbini geçen kardeşleri Türk toprağına kavuşturmak, ızdıraplarına, sefaletlerine hitame vermek pek büyük bir iştir. Kardeşler, Türk Milleti ne kadar vesaite malik olursa olsun, bu vesait yine kafi değildir; harp esnasında Yunanlılar'ın ayak bastıkları Anadolu mamureleri bugan birer virane olmuştur; Yunan hırs-ı cinayetine kurban giden kardeşlerin toprakları da harabeye dönmüştür.

İşte dindaşlar; bu yerleri imar etmeye, duçar oldukları mahrumiyet ve sefaletten bir an evvel halas edilmeleri lazım gelen Yunan idaresindeki Müslümanlar'ı buralarda iskana, altıyüzbin kişiye ekmek vermeye, meva bulmaya çalışan Türkler, kardeşlerinin sefaletten telef olmalaları için alem-i islamın mürüvvetine müracat ediyor...

Dindaşlık rabıta-i kudsiyesinin feyyaz tecelliyatına ümidvar ve muntazır bu zavallı kardeşlerimiz için, müşterek bir hayır ve şefkat müessesi olan Hilal-i Ahmer'in vaki olacak teşebbüsatına bütün allem-i islamın seve seve ve kemal-i memnuniyetle zahir olacağından şüphem yoktur. Hilal-i Ahmer, bu dini vazifesinde de muvaffak olması için alem-i islamın lütuf ve muavenetine arz-ı ihtiyaç ediyor. Yapacağınız en ufak bir muavenetin bir kaç Müslüman ailesinin hayatını kurtaracağını düşününüz; doğrudan doğruya aynen ve nakden gönderilecek ianet de şükranla kabul edilecektir..

Bugün ezici bir harman içinde bulunan ve yarın iskan ve iaşe edilmek için bin müşkilatla pençeleşecek olan Rumeli Müslümanları'nın yegane istinadgahları imanları ve yegane ümidleri din kardeşlerinin ulviyet ve necabetidir.

Cenabı- kebira cümlemizin yardımcısı olsun.

Gazi Mustafa Kemal
Bu Makaleyi Paylaş :

0 yorum:

Bu yazımız hakkında

düşünce ve önerilerinizi lütfen bizimle paylaşın..!

"Muhacir diye küçümsenenler,
tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar,
yani 'düşmanla sonuna kadar dövüşenler'
çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler,
ve düşman karşısında kaçmak,
çekilmek nedir bilmeyenlerdir.

Muhacirler, kaybedilmiş ülkelerimizin
milli hatıralarıdır."

Mustafa Kemal Atatürk,
17 Ocak 1931

Translate

 
Support : Creating Website | Bursa Selanik Göçmenleri | ha_ay
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Bursa Selanik Göçmenleri - All Rights Reserved